De praktijk

 • Openingstijden

  Voor patiënten die overdag niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, is FysioDomestic drie avonden geopend tot 21.00. Op deze manier is fysiotherapeutische zorg bij FysioDomestic voor iedereen toegankelijk.

   

  Maandag 09.00 - 21.00
  Dinsdag 09.00 - 21.00
  Woensdag 08.00 - 21.00
  Donderdag 09.00 - 18.00
  Vrijdag 08.00 - 18.00

   

 • Bij FysioDomestic werken wij continue aan verbetering. Daarom is uw mening over de behandeling en over de praktijk voor ons van groot belang.

  Om kennis en ervaring up to date te houden en om de juiste zorg en kennis aan te bieden aan u als patiënt, is Fysiodomestic aangesloten bij onderstaande netwerken:

  • InPraktijk

  • Stichting Keurmerk Fysiotherapie

  • Chronisch Zorgnet

  • FIFA medical network (internationaal voetbalnetwerk)

 • FysioDomestic heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten voor 2021. Dit houdt in dat wij uw fysiotherapie behandeling rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar, mits u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie.


  Aanvullende verzekering:

  Behandelingen die vanuit uw zorgpolis worden vergoed, worden door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.

  Indien u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten, krijgt u een factuur van ons per email. Tevens ontvangt u van ons een factuur wanneer u het maximum aantal behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering hebt overschreden. Dit kunnen wij bij uw eerste bezoek aan ons samen met u nakijken. Wij kunnen zien voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent maar wij kunnen niet zien of u bij een andere zorgverlener al gebruik heeft gemaakt van één of meerdere behandelingen.


  Eigen risico:

  Het eigen risico in 2021 bedraagt € 385,- en is van toepassing als uw behandeling fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In dit geval betreft het een chronische indicatie en deze geldt voor aandoeningen die op de “lijst Borst” staan. Als u uw maximum eigen risico al verbruikt heeft in het jaar dan zal dit niet opnieuw in rekening gebracht worden. Indien uw chronische indicatie over het wisselen van het jaar doorloopt (bijvoorbeeld: start behandeling in juli 2020 en einde behandeling in juni 2020) dan wordt het eigen risico 2021 aangesproken voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering.

 • Mocht u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebben afgesloten of bent u door uw vergoedingen heen maar heeft u wel fysiotherapie nodig dan rekenen wij onderstaande tarieven. Facturen ontvangt u via de mail.

  Prijslijst fysiotherapie 2021

  Omschrijving Prijs Per
  Reguliere zitiing € 35,00 Zitting
  Zitting inclusief bezoek aan huis € 50,00 Zitting
  Screening en intake onderzoek fysiotherapie € 55,00 Zitting
  Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00 Zitting
  Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 65,00 Zitting
  Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek / second opinion € 55,00 Zitting
  Niet nagekomen afspraak * € 25,00 Zitting
  Uitgebreide rapportage / verslag aan schadeverzekeraar € 95,00 Verslag

   

  * Kan uw afspraak niet doorgaan? Dat kan gebeuren! Laat dit minstens 24 uur voor aanvang van de afspraak weten via WhatsApp, per e-mail of telefonisch. Mochten wij geen tijdige afmelding hebben ontvangen dan kunnen er kosten doorberekend worden.


  ** Voor echografie en/of EPTE brengen wij geen extra kosten in rekening dit geldt als een reguliere zitting

 • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van FysioDomestic. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

   

   

  1. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen. Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
  2. Indien de behandeling niet door de betreffende zorgverzekeraar wordt vergoed, ontvangt de patiënt een particuliere nota die alléén per factuur kan worden voldaan. Om u wat lucht te geven hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen.
  3. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling in rekening gebracht.
  4. Indien aan de betalingsverplichting niet tijding is voldaan zal FysioDomestic een herinneringsprocedure starten.
  5. Indien de patiënt in gebreke blijft, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De verschuldigde kosten voor het incassobureau komen voor rekening van de patiënt.